Anunt privind inscrierea in registrul agricol

Conform Ordonantei de Guvern cu nr. 28 I 2008 privind Registrul Agricol perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt :

1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/ unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produrilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol,si in afara termenelor prevazute la a) i b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea “report din oficiu” la rubrica “semnatura declarantului”.


Monografia comunei Bălușeni - prima parte
Monografia comunei Bălușeni - partea a-doua
Monografia comunei Bălușeni - partea a-treia

 

PRIMARUL COMUNEI BĂLUȘENI,

JUDEȚUL BOTOȘANI

Ec. Neculai Stratulat

NĂSCUT LA BĂLUȘENI LA 07.11.1949

STUDII:

-LICEUL ECONOMIC PROFIL CONTABILITATE

-FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

PROFESIA: ECONOMIST

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

1970-1981 CONTABIL-ȘEF

1981-1985 INSPECTOR LA BANCA AGRICOLĂ

1986-1989 DIRECTOR AL I.C.I.L.BOTOȘANI

1990-2002 DIRECTOR AL BĂNCII AGRICOLE BOTOȘANI

Principalele obiective realizate în perioadaiunie 2008-iunie 2016 în perioada mandatului primarului

 ec. Neculai Stratulat

I.                   Investiții în infrastructură drumuri și poduri;


Pod rutier peste râul Sitna, Draxini  -  Bălușenii-Noi cu o deschidere de 48 m lungime și 5 m lățime în valoare de 1 100 000 RON din Fonduri guvernamentale – H.G. nr. 7/1995, dat în folosință în anul 2010.


Poduri rutiere:

1.  pe D.c. 49 Bălușeni –Draxini 80 000 RON2. Sat Coșuleni – peste pârâul Ionașcu  - 130.000 Ron.

Citește în continuare

Comuna Baluseni face parte din judetul Botosani fiind considerata actualmente printre primele 15 comune ale judetului, ca numar de locuitori si intre primele 25 ca suprafata teritoriala. Este situata in partea central sudica a judetului Botosani limitrofa cu:

- Municipiul Botosani - resedinta de judet in partea sud-estica a acestuia 
- comuna Stauceni la nord 
- cu Sulita si Blindesti la est
- cu Copalau si Cristesti la Sud si

- Curtesti la vest.

 Comuna Baluseni are in componenta 6 sate dupa cum urmeaza:

  • Baluseni
  • Draxini
  • Balusenii Noi
  • Buzeni
  • Cosuleni
  • Zaicesti