https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

	Cu profundă tristețe ne exprimăm regretul, pentru trecerea în 
neființă a domnului primar, Stratulat Neculai. Am sperat și ne-am dorit să vă întoarceți printre noi, însă
astăzi, ne vedem nevoiți să vă aducem un pios omagiu. Veți rămâne veșnic în amintirea noastră, domnule primar!
Colectivul Primăriei Bălușeni.
 Raspuns la solicitare de clarificare 24.08.2020
Anunț de publicitate achiziție directă -17.08.2020 - Invitația de participareCaiet de sarciniFormulare-pdf;docInstalatii sanitare, electrice si termice -parte scrisaListe de cantitățiModel de contractPartea desenatăParte scrisa arhitectura si rezistenta

Programul de audiențe al consilierilor locali se poate vizualiza aici 
Anunt de publicitate achizitie directa-Invitatia de participare,Caiet de sarcini,Modele de formulare

Anunț de publicitate achiziție directă - Invitația de participare, Caiet de sarcini, FormulareInstalatii sanitare, electrice si termice -parte scrisa, Liste de cantități, Model de contract, Partea desenatăParte scrisa arhitectura si rezistenta

RAPORT SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 detalii

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 detalii

Proiect de hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bălușeni pe anul 2020 detalii

RAPORT SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
, Obiectivul Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - postat în data de 15.05.2019

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020,

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de DLRC - publicat în data de 02.05.2019 - Detalii anunț și anexa1anexa2anexa3anexa4anexa5

- Conform Ordonantei de Guvern cu nr. 28 I 2008 privind Registrul Agricol perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt : consultați Anunt privind inscrierea in registrul agricol aici


Monografia comunei Bălușeni - prima parte
Monografia comunei Bălușeni - partea a-doua
Monografia comunei Bălușeni - partea a-treia

 

PRIMARUL COMUNEI BĂLUȘENI,

JUDEȚUL BOTOȘANI

Ec. Neculai Stratulat

NĂSCUT LA BĂLUȘENI LA 07.11.1949

STUDII:

-LICEUL ECONOMIC PROFIL CONTABILITATE

-FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

PROFESIA: ECONOMIST

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

1970-1981 CONTABIL-ȘEF

1981-1985 INSPECTOR LA BANCA AGRICOLĂ

1986-1989 DIRECTOR AL I.C.I.L.BOTOȘANI

1990-2002 DIRECTOR AL BĂNCII AGRICOLE BOTOȘANI

Principalele obiective realizate în perioadaiunie 2008-iunie 2016 în perioada mandatului primarului

 ec. Neculai Stratulat

I.                   Investiții în infrastructură drumuri și poduri;


Pod rutier peste râul Sitna, Draxini  -  Bălușenii-Noi cu o deschidere de 48 m lungime și 5 m lățime în valoare de 1 100 000 RON din Fonduri guvernamentale – H.G. nr. 7/1995, dat în folosință în anul 2010.


Poduri rutiere:

1.  pe D.c. 49 Bălușeni –Draxini 80 000 RON2. Sat Coșuleni – peste pârâul Ionașcu  - 130.000 Ron.

Citește în continuare

Comuna Baluseni face parte din judetul Botosani fiind considerata actualmente printre primele 15 comune ale judetului, ca numar de locuitori si intre primele 25 ca suprafata teritoriala. Este situata in partea central sudica a judetului Botosani limitrofa cu:

- Municipiul Botosani - resedinta de judet in partea sud-estica a acestuia 
- comuna Stauceni la nord 
- cu Sulita si Blindesti la est
- cu Copalau si Cristesti la Sud si

- Curtesti la vest.

 Comuna Baluseni are in componenta 6 sate dupa cum urmeaza:

  • Baluseni
  • Draxini
  • Balusenii Noi
  • Buzeni
  • Cosuleni
  • Zaicesti