Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 67
1
2
3
4
Inainte
AnNrFisierData
2019 33 Privind completarea anexei privind "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baluseni" 10/05/2019
2018 24 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna iunie 2018 28/06/2018
2018 25 Privind aprobarea modificarii organigramei,statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baluseni pe anul 2018 28/06/2018
2018 26 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economicepentru obiectivul de investitie "REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA NOUA DRAXINI" 28/06/2018
2018 11 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale,datorate bugetului local al comunei Baluseni de catre persoanele fizice. 29/03/2018
2018 12 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al comunei aBaluseni aferente anului 2017 29/03/2018
2018 13 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comuniei Baluseni pe anul 2018 29/03/2018
2018 14 Privind aprobarea trecerii in inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Baluseni a suprafetei de 364 mp teren cu constructii,situat in pc 24,intravilan sat Zaicesti,comuna Baluseni 29/03/2018
2018 15 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 1500 mp teren intravilan situat in pc 166 sat Baluseni,comuna Baluseni 29/03/2018
2018 17 Privind aprobarea decontului navetei cadrelor didactice pe luna martie 2018 29/03/2018
2018 16 Privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Baluseni 29/03/2018
2018 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie 2018 - mai 2018 16/02/2018
2018 5 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2018 16/02/2018
2018 6 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baluseni pe anul 2018 16/02/2018
2018 7 Privind aprobarea contului de executie pe anul 2017 16/02/2018
2018 8 Privind aprobarea planului de achizitii pe anul 2018 al comunei Baluseni 16/02/2018
2018 9 Privind aprobarea listei de investitii pe anul 2018 16/02/2018
2018 10 Privind aprobarea bugetului local al comunei Blandesti pe anul 2018 16/02/2018
2017 86 Privind aprobarea planului de actiune pentru romi pe anul 2018 15/12/2017
2017 87 Privind rectificarea bugetului local al comunei Baluseni aprobat pe anul 2017 15/12/2017
1
2
3
4
Inainte