Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 59
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2018 11 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale,datorate bugetului local al comunei Baluseni de catre persoanele fizice. 29/03/2018
2018 12 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al comunei aBaluseni aferente anului 2017 29/03/2018
2018 13 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comuniei Baluseni pe anul 2018 29/03/2018
2018 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie 2018 - mai 2018 16/02/2018
2018 5 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2018 16/02/2018
2018 6 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baluseni pe anul 2018 16/02/2018
2018 7 Privind aprobarea contului de executie pe anul 2017 16/02/2018
2018 8 Privind aprobarea planului de achizitii pe anul 2018 al comunei Baluseni 16/02/2018
2018 9 Privind aprobarea listei de investitii pe anul 2018 16/02/2018
2018 10 Privind aprobarea bugetului local al comunei Blandesti pe anul 2018 16/02/2018
2017 86 Privind aprobarea planului de actiune pentru romi pe anul 2018 15/12/2017
2017 87 Privind rectificarea bugetului local al comunei Baluseni aprobat pe anul 2017 15/12/2017
2017 88 Privind modificarea listei de investitii a comunei Baluseni aprobata pe anul 2017 15/12/2017
2017 89 Privind modificarea si completarea HCL nr.64/2017 cu privire la stabilirea salariilor demnitarilor,ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 15/12/2017
2017 90 Privind decontarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2017 15/12/2017
2017 63 Privind aprobarea"Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si cele destinate recreerarii si divertismentului" 31/08/2017
2016 1 Proiecte hotarari 18/07/2016
2013 6 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2013 25/02/2013
2013 7 Privind alegerea președintelui de ședințe pe lunile martie - mai 25/02/2013
2013 8 Privind aprobarea închirierii apartamentului aflat în propietatea privată a comunei Bălușeni situat la etajul 2, bloc A1 25/02/2013
1
2
3
Inainte