Informaţii de Interes Public

LEGEA 544/2001

COORDONATE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE:

Referent - Gherasim Elena
Tel./fax: 0231-515.849
E-mail: primariabaluseni@yahoo.com

» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2012
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2011 - Centralizat
-
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2010