Informaţii de Interes Public

Aici pot fi vizualizate salariile de baza pentru funcțiile publice din cadrul Primăriei Baluseni la data de 31 martie 2018

LEGEA 544/2001

COORDONATE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE:

Referent - Gherasim Elena
Tel./fax: 0231-515.849
E-mail: primariabaluseni@yahoo.com

» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2012
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2011 - Centralizat
-
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2010
Lista functiilor platite din fonduri publice-UAT Comuna Baluseni 2017