Organigrama Primaria Băluşeni
Anexa nr. 1 la HCL 6 din 16.02.2018 - Organigrama

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, slatului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Baluseni pe anul 2017 din 24.02.2017 - Organigrama 

 Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, slatului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Baluseni pe anul 2017 din 24.02.2017 - Statul de functii