Concursuri

ANUNT


    Avand in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata - modificata si completata prin Legea nr. 251/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Primaria comunei Baluseni

Organizeaza concurs

  • Pentru ocuparea functiilor de executie;

    Inspector clasa I debutant in compartimentul financiar - contabil 2 posturi.
    Proba scrisa va avea loc pe data de 29 Octombrie 2007, orele 11.00
    Interviul va avea loc pe data de 30 Octombrie 2007, orele 11.00.
    Data limita de depunere a dosarelor 19 Octombrie 2007, dosarele se vor depune la sediul primariei Baluseni.

    Conditiile de participare sunt cele prevazute la art. 9 alin. 1 si 3 din H.G. 1209/2003 si cele ale art. 189/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

   

Bibliografia de concurs va fi urmatoarea


    11. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare. Hotararea guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 57/200 privind Codul fiscal.

    12. Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala Republicata

    13. Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare.

    14. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

    15. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

    16. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

    17. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si Completarile ulterioare.

    18. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    19. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

    20. Constitutia Romaniei modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003

   

Conditii specifice:


    Candidatii trebuie sa fie absolventi de studii superioare economice sau finante - contabilitate, sa aiba cunostinte de operare calculator si sa cunoasca bine scris si citit limba engleza.

    Primar,                                                   Secretar,
    Dinu Caslaru                                          Nechifor Ioan


    Primaria comunei Baluseni
    Judetul Botosani
    Nr. 4124 din 18.10.2007
    Tel/Fax: 0231-515849


   

ANUNT


    Primaria comunei Baluseni, judetul Botosani organizeaza in data de 01.11.2007 licitatie publica in vederea concesionarii:

  • 20 suprafete de teren a cate 0.25 mp. situate in zona de protectie a drumului de exploatare 242 si drum de exploatare 168/1,
  • 144 de suprafete a 0.25 mp. situate in zona de protectie a drumului comunal 50; drumului comunal 274; drumului comunal 355; drumului comunal 545,

    Perioada de concesionare este de 49 ani.
    Termenul limita de depunere a ofertei este de 20 zile calendaristice de la aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV - a.
    Documentele licitatiei si caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul Primeriei Comunei Baluseni, judetul Botosani, incepand cu data de 10.10.2007
    In cazul neparticiparii a cel putin 3 ofertanti se va trece la procedura negocierii directe.

    Primar,                                                   Secretar,
    Dinu Caslaru                                          Nechifor Ioan


    Primaria comunei Baluseni
    Judetul Botosani
    Nr. 4123/18.10.2007
    Tel/Fax: 0231-515849

   

ANUNT


    Avand in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata - modificata si completata prin Legea nr. 251/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
   

Primaria comunei Baluseni

Organizeaza concurs    pentru ocuparea functiei de executie;

  • un post de referent, clasa III, profesional debutant

    Proba scrisa va avea loc pe data de 15 noiembrie 2007, orele 11.00.
    Interviul va avea loc pe data de 16 noiembrie 2007, orele 11.00.
    Data limita de depunere a desarelor 5 Noiembrie 2007, dosarele se vor depune la sediul primariei Baluseni.

    Conditiile de participare sunt cele prevazute la art. 9 alin. 1 si 3 din H.G. 1209/2003 si cele ale art. 49 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare

   

Bibliografia de concurs va fi urmatoarea:


    1. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare
    Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    2. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

    3. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare.

    4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

    5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

    7. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    8. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    9. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    10. Constitutia Romaniei modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003

   

Conditii specifice:


    Candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de bacalaureat a liceului economic, profil contabilitate, sa aiba cunostinte de operare calculator si sa cunoasca bine scris si citit, limba engleza.

    Primar,                                                   Secretar,

    Dinu Caslaru                                          Nechifor Ioan

 

                                  Anunt

    Avand in vedere prevederile art.51 alin. 4 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata - modificata si completata prin Legea nr. 251/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici


                               Primaria comunei Baluseni Organizeaza concurs

    pentru ocuparea functiilor publice de executie:

  • Inspector clasa I debutant in compartimentul financiar - contabil - 2 posturi

    Proba scrisa va avea loc pe data de 13 septembrie 2007 Orele 12.00
    Interviul va avea loc pe data de 14 septembrie Orele 12.00

    Depunerea dosarelor se va face in termen de 20 zile de la data aparitiei anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III - a
    Selectia dosarelor se va face conform H.G. 1209/2003.
    Conditiile de participare, continutul dosarelor, bibliografia sunt afisate la sediul Primariei Baluseni.                            Primar
                            Caslaru Dinu