Licitatii si contracte

Fisa de data a achizitiei CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BALUSENI

Clarificari:

1. Cu privire la capacitatea economica si financiara, se solicita bilant la data de 30.06.2009 in loc de 31.12.2009.
2. Cu privire la capacitatea tehnica, se solicita realizarea unui contract similar in constructii de scoli, baze sportive, sali de sport, terenuri sportive, etc.
3. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu sa cuprinda costurile pentru organizarea de santier si va fi reflectat in oferta financiara
Primar, Neculai Stratulat


Fisiere:

» Fisa de data a achizitiei " CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA BALUSENI