Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 1-20 din total: 50
1
2
3
Inainte

Nr.Nume FisierAn

1 Privind amenajamemtul pastoral al comunei Baluseni 2018
5 Privind trecerea din domeniul public in domenilui privat a suprafetei de 1500 mp teren intravilan in pc 166 sat Baluseni,comuna Baluseni. 2018
4 Privind aprobarea scutirii de plata majorarilor de intirziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe,chirii,redevente si alte obligatii de plata datorate bugetului local al comuneiBalujseni de catre persoane fizice. 2018
3 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generalr a patrimoniului administrativ al com.Baluseni aferent anului 2017 2018
2 Privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor a comunei Baluseni pe anul 2018 2018
6 Privind aprobarea trecerii in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Baluseni,a suprafetei de 364 mp pe pc 24,intravilan sat zaicesti,comuna Baluseni. 2018
31 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe lunile mai-iunie 2017 2017
32 Privind aprobarea platii lunare in cuantum de 900 lei la D.G.A.S.P.C. Botosani ptr. Vizitiu Dumitru 2017
37 Privind stabilirea salariilor demnitarilor, ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2017
30 Proiecte de hotărâri pentru Sedinta Consiliului Local din 26 mai 2017 2017
29 Proiecte de hotarari 2017
28 Privind aprobarea implementării și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții înființare grădiniță în Bălușeni 2017
27 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții înființare grădiniță în Bălușeni 2017
26 Privind aprobarea planului anual de achiziții publice al comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
33 Privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Baluseni ptr. pr.profesor doctor Vizitiu Mihai 2017
34 Privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Baluseni ptr. pr.arhimandrit Plesca Constantin, staretul manastirii Zosin 2017
35 Privind aprobarea evaluarii si vânzării terenului in suprafața de 600mp situat in localitatea Zaicesti ,com Baluseni 2017
36 Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Baluseni 2017
38 Privind implementarea proiectului privind achiziția cu Fonduri Europene a unui utilaj tip autogreder in cadrul sesiunii M04/6B deschis de GAL Vorona 2017
39 Privind stabilire taxei pentru utilizarea spatiilor si utilităților disponibile la Baza sportiva a comunei Baluseni 2017

1
2
3
Inainte