Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 21-40 din total: 75

Nr.Nume FisierAn

7033 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al comunei Bălușeni pentru obiectivul de investiție 2019
7030 Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actulizati dupa încheierea contractelor de achiziție si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 2019
7024 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Baluseni in Adunarea Generală a Asociaților A.D.I " A OUA BOTOȘANI" pentru aprobarea modificării prețului DE producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alime 2019
7021 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local al comunei Baluseni pe anul 2019 2019
7018 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii rețelei școlare a comunei Bălușeni pentru anul școlar 2019 - 2020 2019
6 Privind aprobarea trecerii in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Baluseni,a suprafetei de 364 mp pe pc 24,intravilan sat zaicesti,comuna Baluseni. 2018
5 Privind trecerea din domeniul public in domenilui privat a suprafetei de 1500 mp teren intravilan in pc 166 sat Baluseni,comuna Baluseni. 2018
4 Privind aprobarea scutirii de plata majorarilor de intirziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe,chirii,redevente si alte obligatii de plata datorate bugetului local al comuneiBalujseni de catre persoane fizice. 2018
3 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generalr a patrimoniului administrativ al com.Baluseni aferent anului 2017 2018
2 Privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor a comunei Baluseni pe anul 2018 2018
1 Privind amenajamemtul pastoral al comunei Baluseni 2018
43 Privind aprobarea realizării investiției Amenajare parcare si cale de acces la Primăria Baluseni ,comuna Baluseni ,Jud Botoșani 2017
42 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni poetului si graficianului Constantin Dracsin 2017
41 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni dlui doctor Matei Ilie 2017
40 Privind aprobarea Planului de apărare al Comitetului Local pentru Situații de Urgenta Baluseni 2018-2021 2017
39 Privind stabilire taxei pentru utilizarea spatiilor si utilităților disponibile la Baza sportiva a comunei Baluseni 2017
38 Privind implementarea proiectului privind achiziția cu Fonduri Europene a unui utilaj tip autogreder in cadrul sesiunii M04/6B deschis de GAL Vorona 2017
37 Privind stabilirea salariilor demnitarilor, ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2017
36 Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Baluseni 2017
35 Privind aprobarea evaluarii si vânzării terenului in suprafața de 600mp situat in localitatea Zaicesti ,com Baluseni 2017