Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 21-40 din total: 44

Nr.Nume FisierAn

23 Privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2017 2017
22 Cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
21 Privind aprobarea preluării branșamentului de apă a Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci din localitatea Zăicești 2017
38 Privind implementarea proiectului privind achiziția cu Fonduri Europene a unui utilaj tip autogreder in cadrul sesiunii M04/6B deschis de GAL Vorona 2017
10 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 1 Zaicesti, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 2017
12 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economiri ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala gimnaziala nr. 3 Buzeni, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" 2017
13 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie, aprilie, mai 2017 2017
14 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuaric 2017 2017
15 Privind aprobarea organigramei, slatului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Baluseni pe anul 2017 2017
16 Privind adoptarea contului de executie pe anul 2016 2017
20 Anexe la Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
11 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 2 Balusenii Noi, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionar 2017
19 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
18 Privind acordarea decontarea navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2017 2017
17 Privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Baluseni in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. „ECOPROCES" BOTOSANI 2017
1 Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii mandatului de consilier al dlui Hintescu Dumitru Cristian - initiator, primar Stratulat Neculai 2016
2 Proiect de hotarare privind aprobarea alegerii mandatului de consilier al dlui Toma Maricel - initiator, primar Stratulat Neculai; 2016
3 Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie ,in vederea concesionarii a unui spatiu un suprafata de 18,60 mp in incinta Primariei Baluseni ,in vederea desfasurarii activitatii unui cabinet medical ,specializat in cardiologie ... 2016
4 Proiect de hotatrare privind schimbarea destinatiei Dispensar uman Baluseni in Cabinet medical la Parter si sediul Primarie la Etaj . initiator primar -Stratulat Neculai 2016
5 Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii (demolarii) Scolii Vechi din satul Draxini ,com Baluseni jud Botosani - initiator primar -Stratulat Neculai 2016