Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 21-40 din total: 58

Nr.Nume FisierAn

36 Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Baluseni 2017
37 Privind stabilirea salariilor demnitarilor, ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2017
38 Privind implementarea proiectului privind achiziția cu Fonduri Europene a unui utilaj tip autogreder in cadrul sesiunii M04/6B deschis de GAL Vorona 2017
39 Privind stabilire taxei pentru utilizarea spatiilor si utilităților disponibile la Baza sportiva a comunei Baluseni 2017
40 Privind aprobarea Planului de apărare al Comitetului Local pentru Situații de Urgenta Baluseni 2018-2021 2017
41 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni dlui doctor Matei Ilie 2017
42 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni poetului si graficianului Constantin Dracsin 2017
43 Privind aprobarea realizării investiției Amenajare parcare si cale de acces la Primăria Baluseni ,comuna Baluseni ,Jud Botoșani 2017
29 Proiecte de hotarari 2017
28 Privind aprobarea implementării și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții înființare grădiniță în Bălușeni 2017
17 Privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Baluseni in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. „ECOPROCES" BOTOSANI 2017
16 Privind adoptarea contului de executie pe anul 2016 2017
15 Privind aprobarea organigramei, slatului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Baluseni pe anul 2017 2017
14 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuaric 2017 2017
13 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie, aprilie, mai 2017 2017
12 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economiri ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala gimnaziala nr. 3 Buzeni, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" 2017
11 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 2 Balusenii Noi, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionar 2017
10 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 1 Zaicesti, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 2017
18 Privind acordarea decontarea navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2017 2017
19 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017