Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 21-40 din total: 50

Nr.Nume FisierAn

40 Privind aprobarea Planului de apărare al Comitetului Local pentru Situații de Urgenta Baluseni 2018-2021 2017
41 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni dlui doctor Matei Ilie 2017
42 Privind acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al comunei Baluseni poetului si graficianului Constantin Dracsin 2017
25 Privind achitarea unei sume lunare de 863 lei către Căminul pentru persoane vârstnice Trușești 2017
24 Privind aprobarea dezmembrării parcelei cadastrale nr. 133 din satul Draxini în vederea construirii unei săli de sport 2017
24 Privind aprobarea dezmembrării parcelei cadastrale nr. 133 din satul Draxini în vederea construirii unei săli de sport 2017
43 Privind aprobarea realizării investiției Amenajare parcare si cale de acces la Primăria Baluseni ,comuna Baluseni ,Jud Botoșani 2017
10 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 1 Zaicesti, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 2017
11 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala primara nr. 2 Balusenii Noi, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionar 2017
12 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economiri ai obiectivului de investitie „Modernizare/reabilitare Scoala gimnaziala nr. 3 Buzeni, comuna Baluseni, judetul Botosani in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" 2017
14 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuaric 2017 2017
15 Privind aprobarea organigramei, slatului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primariei comunei Baluseni pe anul 2017 2017
16 Privind adoptarea contului de executie pe anul 2016 2017
17 Privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Baluseni in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. „ECOPROCES" BOTOSANI 2017
23 Privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2017 2017
13 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie, aprilie, mai 2017 2017
22 Cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
21 Privind aprobarea preluării branșamentului de apă a Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci din localitatea Zăicești 2017
20 Anexe la Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
19 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017