Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 41-58 din total: 58

Nr.Nume FisierAn

20 Anexe la Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
27 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții înființare grădiniță în Bălușeni 2017
26 Privind aprobarea planului anual de achiziții publice al comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
25 Privind achitarea unei sume lunare de 863 lei către Căminul pentru persoane vârstnice Trușești 2017
24 Privind aprobarea dezmembrării parcelei cadastrale nr. 133 din satul Draxini în vederea construirii unei săli de sport 2017
24 Privind aprobarea dezmembrării parcelei cadastrale nr. 133 din satul Draxini în vederea construirii unei săli de sport 2017
23 Privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2017 2017
22 Cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Bălușeni pe anul 2017 2017
21 Privind aprobarea preluării branșamentului de apă a Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci din localitatea Zăicești 2017
2 Proiect de hotarare privind aprobarea alegerii mandatului de consilier al dlui Toma Maricel - initiator, primar Stratulat Neculai; 2016
3 Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie ,in vederea concesionarii a unui spatiu un suprafata de 18,60 mp in incinta Primariei Baluseni ,in vederea desfasurarii activitatii unui cabinet medical ,specializat in cardiologie ... 2016
4 Proiect de hotatrare privind schimbarea destinatiei Dispensar uman Baluseni in Cabinet medical la Parter si sediul Primarie la Etaj . initiator primar -Stratulat Neculai 2016
5 Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii (demolarii) Scolii Vechi din satul Draxini ,com Baluseni jud Botosani - initiator primar -Stratulat Neculai 2016
6 Proiect de hotatrare privind numirea ca reprezentanti ai comunei Baluseni in Consiliul de adminitratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomuitara „Zona Metropolitana Botosani „ -initiator primar-Stratulat Neculai 2016
7 Proiect de hotatrare privind desemnarea reprezentantului primarului ,desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Baluseni in Consiliul de administratie al Scolii -initiator primar -Stratulat Neculai 2016
8 Proiect de hotatrare privind Acordarea unui premiu de 1.000 lei dlui Iulian Rotariu pentru promovare imaginii judetului Botosani atat la nivel national cat si la nivel international ,implicarea si sustinerea unor cauze umanitare... 2016
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale de catre agentii economici pe raza comunei Baluseni Jud Botosani. 2016
1 Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii mandatului de consilier al dlui Hintescu Dumitru Cristian - initiator, primar Stratulat Neculai 2016