Sedinţe, Proiectul Ordinii de Zi
Afisari | 1-1 din total: 1
1

Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 28/04/2017, ora 11 la sediul Primăriei comunei Băluşeni.

1