Transparenţă Decizională

LEGEA 52/2003

COORDONATE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE:

Secretar comuna - Uriesu Cristina-Marcela
Tel./fax: 0231-515.849
E-mail: primariabaluseni@yahoo.com

» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2012 -
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2011 - Centralizat
-

» Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2010 -