ISTORICUL COMUNEI BĂLUȘENI

Denumirea comunei, provine de la numele satului Bălușeni, fixat ca resedință, deoarece era satul cel mai mare din grupul de localități menite a închega o comună rurală, conform legii de organizare rurală din 1865. Comuna, ca unitate administrativ-teritorială oficială, datează la români de la 1864, când s-a supus dezbaterii în public și s-au ales consilii comunale, municipale și județene pe baza legii (de inspirație franceză) numită pe scurt "Legea comunală", ce era de fapt o lege a organizării administrativ-teritoriale, intrând în vigoare la 1 august 1865. Înainte de această dată, formele de organizare administrativă în Moldova erau ținuturile împărțite spre mai buna conducere în plaiuri, iar mai apoi în ocoale.
Privind actuala organizare administrativ-teritorială, comuna Bălușeni figurează în documente chiar de la înființare neîntrerupt cu aceeași denumire, teritoriul său fiind însă mult mai mare la înființare. Mai redus decât astăzi a fost în perioada 1925-1929, după care revine la aproximativ același teritoriu de astăzi.


STEMA COMUNEI

Stema comunei Bălușeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în fascie. În partea superioară, în câmp roșu, se află o cruce latină înaripată de argint. În vârful scutului, în câmp de argint, se află un coș verde. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate:

 • crucea înaripată simbolizează mănăstirea Zosin;
 • coșul reprezintă o mobilă grăitoare pentru satul Coșuleni, ce aparține comunei;
 • câmpul de argint din vârful scutului face aluzie la numele comunei, "alb" = "bialo" (limba slavonă);
 • coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

LOCUITORI

0

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ

0

INTRAVILAN

0

EXTRAVILAN

0

REPERE GEOGRAFICE

Comuna Bălușeni face parte din județul Botoșani, fiind printre primele 15 comune ale județului după numărul de locuitori și între primele 25 ca suprafață teritorială, situată în partea central-sudică a județului, limitrofă cu:

 • municipiul Botoșani - reședința de județ, în partea sud-estică a acestuia;
 • comuna Stăuceni, la nord;
 • comunele Sulița și Blândești, la est;
 • comunele Copălău și Cristești, la sud;
 • comuna Curtești, la vest.

COMPONENȚĂ

Comuna Bălușeni are în componența sa un număr de 6 sate, după cum urmează:

 • Bălușeni
 • Draxini
 • Bălușenii Noi
 • Buzeni
 • Coșuleni
 • Zăicești

ÎNVĂȚĂMÂNT

În cadrul comunei funcționeaza un număr de 7 unități școlare, din care 3 cu clasele I-VIII, 4 cu clasele I-IV și 7 unități de învățământ preșcolar (grădinițe).

CADRUL NATURAL

Din punct de vedere geostructural, ca aspect general al reliefului, teritoriul comunei Bălușeni este o zonă de podiș puțin înaltă ce variază între 216 m în dealul Zăicești și 74,5 m în coada iazului Dracșani, altitudinea medie fiind de 150 m.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE ZONEI

Cultivarea cartofului și a sfeclei de zahăr

ACTIVITĂȚI ECONOMICE PRINCIPALE

Sector primar - agricultură cu producție vegetală și animală
Sector secundar - activități de industrie și construcții, precum și servicii

OBIECTIVE TURISTICE

 • Mănăstirea Zosin
 • Biserica de lemn din Mănăstirea Zosin cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" - monument istoric datând din 1779
 • Biserica de lemn din Bălușeni, cu hramul "Sfinții Voievozi" - monument istoric datând din 1740
 • Pensiunea "Conacul Zăiceşti"
 • Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Zăiceşti

PERSONALITĂȚI NĂSCUTE AICI

 • Dorin Baciu (n. 1942), scriitor
 • Alexa Visarion (n. 1947), regizor de teatru și film, scenarist
 • Constantin Dracsin (n. 20 iulie 1940 - d. 1999), poet și grafician
TOP